Keskustan kehitysmittarit kääntyvät kohti kaakkoa

Yhteen hiileen puhaltamisen ilmapiiri on saanut Kouvolan uudelle nousu-uralle. Monet tarkat faktat puhuvat kasvun puolesta.

Kouvola on nyt käännekohdassa, kun pitkään tehty määrätietoinen työ alkaa näkyä tuloksina. Repoveden ja Tykkimäen alueet sekä Kiina-yhteys ja keskustan kehittäminen viestivät kaikki osaltaan kokonaisvaltaisesta kaupunkikuvasta. Kouvola ja sen tarjoamat palvelut kiinnostavat asuinpaikkana ja ympäristönä ihmisiä ja yrityksiä.

Monet mittarit puhuvat nyt Kouvolan puolesta. Yleinen luottamus syntyy teoilla ja faktatiedolla, mikä kertoo muun muassa kysynnän kasvusta liikepaikkojen suhteen. Meillä on tarjota yrityksille kansainvälisillä metodeilla ja nykyaikaisella teknologialla koottu tarkka ja kattava tietopohja yritysten päätösten tueksi. Uskallus tehdä kokeiluja tuo tietoa ja johtaa tulokseen.

Asukkaiden ja yritysten osallistaminen on synnyttänyt Kouvolassa yhteen hiileen puhaltamisen ilmapiirin, joka on kääntänyt tekemisen viisarit kohti kaakkoa. Perustyökaluna toimiva Kouvola-imago on luonut positiivista uskoa rahoittajiin ja tuleviin investointeihin.

Turvallisuuden tunteminen on kullan arvoinen asia asukkaille. Kouvolassa sitä luovat muun muassa ympäristön siisteys, valoisuus ja moninaiset ihmiset. Palvelut, asuminen, liikunta, kulttuuri ja tapahtumat tuovat puolestaan elävyyttä kaupunkikuvaan.

Reijo Saksa
Asiantuntija, kaupunkikeskustan kehittäminen
Kouvola Innovation